iPortfel spending control system

Terms of use

Aplikacja będzie funkcjonować pod tym adresem do czerwca 2011 i będzie darmowa.

Po tym czasie dane będzie można weksportować
lub
poźniej pod innym adresem uruchomiona zostanie wzbogacona i udoskonalona wersja aplikacji. Dane wszystkich klientów, którzy będą chcieli dalej korzystać z aplikacji zostaną przeniesione.


English Polski
Mobile site