iPortfel

O aplikacji

Home

Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
kierunek studiów: Informatyka
specjalność: Technologie Internetowe

Praca dyplomowa - inżynierska

System kontroli wydatków – aplikacje internetowa oraz mobilna

Wacław Łuczak

Promotor: dr Beata Jankowska

Język

Pełna wersja